yayyyy


Minecraft-Profil
Namensverlauf
Informationen
  • Standort
    🇮🇹Italy
  • Konten
Skins (16)
Kopf-Befehl (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"yayyyy"}
Kopf-Befehl (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"yayyyy"}